Het begin

In het jaar 2005 hebben wij ons huis met 3000m2 grond gekocht. In eerste instantie hebben we samen met Landschapsbeheer Drenthe een plan opgezet om het weiland een bestemming te geven. Dit heeft geresulteerd in een boomgaard van 900m2 en een stuk weiland waarin een poel met een diameter van bijna 20m is gegraven. Ook langs de rand van het weiland is een singel aangeplant met ongeveer 160 bomen w.o. eiken, hulst, elzen, meidoorn etc. Zolang er een contract met het landschapsbeheer op ruste was het niet mogelijk om hier ook een wijngaard te planten.

Dit werd anders toen er sprake was van de aanleg van een fietspad langs de weg. Dit had nogal wat consequenties voor ons. In het plan wat ter inzage lag werd er vanuit gegaan dat we over de volledige lengte van het land zo’n 6 tot 10m moesten verkopen. Dit was ongeveer 1/3 deel van alle grond.

Na meer dan een jaar onderhandelen is er een plan op tafel gekomen dat zowel tot tevredenheid van ons als van de gemeente was.

Dit resulteerde in extra grond aan de noordzijde van onze boomgaard en weiland. Nu kwam het idee van de wijngaard weer terug. Alleen…. er was nog het contract met het landschapsbeheer.

Dit probleem was echter minder groot dan gedacht. Er kwam een brief van de provincie Drenthe dat door de bezuinigingen van het kabinet er geen subsudie meer gegeven werd in het kader van het SOL (Stimuleringsregeling Onderhoud Landschapselementen).

Dit maakte de weg vrij voor een nieuwe bestemming.