Home

In de gemeente De Wolden tussen Hoogeveen en Meppel ligt het esdorp Echten. Ten westen ervan ligt de Echteneresch, ten noorden het Echtenerzand en het Echtenerveld. Ten oosten ligt de havezate Huis te Echten aan het Oude Diep of de Echtenerstroom. Ten zuidwesten van Echten ligt de buurtschap Echtensebroek waar wij onze wijngaard gerealiseerd hebben.

Wat is een “broek”

Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel- of grondwater. Het kan ook een langs een rivier of beek gelegen laag stuk land zijn dat regelmatig ‘s winters overstroomt.
Een broek kan variëren van een moerassig stuk veengrond tot kleigrond. Veel broeklanden zijn onbruikbaar voor agrarische doeleinden omdat ze te nat zijn. Sommige stukken broekland kunnen wel worden begraasd in de drogere perioden. Tegenwoordig speelt de natheid niet zo’n grote rol meer omdat de waterhoogte nu geregeld wordt door het waterschap

Het woord ‘broek’ is nauw verwant aan het Duitse woord Bruch en betekend moeras en is ook verwant aan het Engelse woord “brook” wat beek betekend.